CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

 

Thái Nguyên Tower

 

KĐT NAM PHÚC YÊN

 

KĐT HỒNG VŨ SÔNG CÔNG THÁI NGUYÊN

 

Khu Đô Thị Kim Hoa

 

Khu Đô Thị Mới Xuân Hòa

 

HPC Landmark 105

 

Goldsilk Complex

 

Booyoung Vina

 

Louis City Đại Mỗ

 

Athena Fulland

 

Hòa Bình New City

 

The Vesta